Novinky ve vzdělávání – velký úkol vyřešen

S potěšením můžeme oznámit, že bylo nalezeno řešení ambiciózního projektu expertů českého školství: zvýšení vzdělanosti populace. Například již Jan Werich prezentoval ve Fimfárové pohádce Královna Koloběžka První slovy krále názor, že „by se něco mělo dělat, aby se zvýšil průměr inteligence obyvatelstva“. Je to bez jednoho […]

Poslední pokyny před zahájením školy

Logická olympiáda 2023

Společnost Mensa ČR pořádá každoročně pro žáky mateřských, základních a středních škol Logickou olympiádu. První kolo probíhá on-line. Soutěžící se snaží zodpovědět co nejvíce testových otázek, k jejichž řešení nejsou potřebné encyklopedické znalosti, ale nápady a schopnost hledat cestičky k výsledku, aplikovat dříve použité postupy… – prostě […]

Novinky ve vzdělávání

Pedagogičtí odborníci zveřejnili nové návrhy, které mají přinést do vzdělávání vyšší kvalitu a odstranit některé stále používané praktiky ještě z dob Rakouska-Uherska. MŠMT, NIDV, Zřetel, Infra, SSŠ, Pefek, EDU a desítky dalších institucí považujících se za odborníky na vzdělávání tyto návrhy neúnavně připravují a poté doporučují […]

Gymnázium Komenského přivítalo opět zájemce o studium

V letošním roce jsme uspořádali druhý den otevřených dveří v sobotu 14. ledna 2023. Již od ranních hodin si mohli žáci základních škol se svými rodiči, ale i prarodiči prohlédnout (prostřednictvím průvodců – našich žáků) zmodernizované “běžné” učebny… … odborné učebny, … … a plně […]

Vincent Dvořák ve Štrasburku – pracovně a za odměnu

Autor: Vincent Dvořák, kvinta Společně se spolkem Mladí demokraté jsem letos v květnu navštívil hlavní sídlo Evropského parlamentu, město Štrasburk. Zájezdu se účastnilo několik dalších výherců ušlých simulací, kteří si Štrasburk oproti Bruselu vybrali také.   První den jsme měli možnost navštívit centrum města a prohlédnout […]

1. Místo v okresním kole konverzační soutěže v NJ

V úterý 15.3.2022 vyhrál KUBA DOLÍŠKA z 4G ve své kategorii okresní kolo konverzační soutěže v NJ 1. místo. Konkurenci z ostatních 6 středních škol z našeho okresu porazil o parník, takže zcela suverénně postoupil do krajského kola, ve kterém mu budeme držet pěsti, ať dosáhne […]

Den prevence 2021

Den prevence je tradiční akce pro studenty našeho gymnázia, která se skládá z přednášek a programů z oblasti primární prevence. V letošním roce se dopoledne zaměřeného na prevenci rizikového chování, problematiku trestní odpovědnosti, prožitkové programy a prevenci alkoholismu zúčastnili třídy sekunda, septima, 3. A, 3. […]

Logická olympiáda 2021 – krajské kolo

Společnost Mensa ČR pořádá každoročně pro žáky mateřských, základních a středních škol Logickou olympiádu. První kolo probíhá on-line. Soutěžící se snaží zodpovědět co nejvíce testových otázek, k jejichž řešení nejsou potřebné encyklopedické znalosti, ale nápady a schopnost hledat cestičky k výsledku, aplikovat dříve použité postupy… – prostě […]

Prevence online

Bohužel omezení během distančního vzdělávání nedovolilo v letošním školním roce realizovat Den prevence pro žáky gymnázia v obvyklém rozsahu. Podařilo se však na pondělí 24. května domluvit online přednášku s Policií ČR „Tvoje cesta #onlinem“ pro třídu primu a program „Trestní odpovědnost“ pro třídu 1. […]

Logická olympiáda 2020 – registrace zahájena

Logická olympiáda je jednou ze soutěží pořádaných pro žáky základních a středních škol. Pořadatalem je Mensa ČR (pobočka mezinárodní organizace nadprůměrně inteligentních lidí založené roku 1946 v Oxfordu). Žáci základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií soutěží v kategorii B, středoškoláci v kategorii C. Úvodní […]

Rada MS kraje ocenila PhDr. Petra Šimka

V letošním roce se ocenění výrazných pedagogických osobností u příležitosti Dne učitelů posunulo až na závěr června. Jedním z 15 pedagogů Moravskoslezského kraje v kategorii Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost byl i ředitel našeho gymnázia PhDr. Petr Šimek.          Gratulujeme a přejeme v dalším působení na našem gymnáziu […]