Společnost Mensa ČR pořádá každoročně pro žáky mateřských, základních a středních škol Logickou olympiádu. První kolo probíhá on-line. Soutěžící se snaží zodpovědět co nejvíce testových otázek, k jejichž řešení nejsou potřebné encyklopedické znalosti, ale nápady a schopnost hledat cestičky k výsledku, aplikovat dříve použité postupy… – prostě úlohu zdolat logicky. Používat jiné pomůcky než papír, tužku a kalkulačku není povoleno, ale toto kolo lze konat kdykoli během jednoho říjnového týdne a kdekoli, kde je možnost on-line připojení.

Náročnost testů je samozřejmě přizpůsobena věku. V kategorii MŠ soutěží děti z mateřských škol. Žáci prvního stupně ZŠ jsou v kategorii A, v béčku jsou zařazeni žáci druhého stupně základních škol a nižšího stupně gymnázií a v céčku středoškoláci.

Zájemci se do soutěže registrují samostatně na stránce Logické olympiády. Registraci do aktuálního ročníku je nutno provést i tehdy, pokud jste již soutěžili v minulých letech. V tomto roce bude registrace probíhat od 1. 9. do 30. 9. 2023.

První kolo řeší účastníci on-line v libovolném termínu určeného časového rozmezí (kat. B od 8. do 14. října, kat. C od 15. do 21. října). Nejúspěšnější řešitelé prvního kola jsou pozváni do prezenčního krajského kola (cca 45 až 60 v každém kraji, termín je 3. listopadu). Body ze základního kola se nezapočítávají. Z krajského kola postupují nejúspěšnější žáci do kola celostátního, které se letos koná 27. listopadu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Máte-li zájem procvičit si mozek, vyzkoušet něco možná dosud neznámého a porovnat své logické schopnosti se svými vrstevníky, neváhejte a do Logické olympiády se zaregistrujte. A i kdyby výsledek nebyl podle vašich představ, nikdo kromě vás se ho nedozví 😊

Na závěr ještě dvě čísla: loni se Logické olympiády zúčastnilo 94 657 žáků z 3 751 škol.