Logická olympiáda 2021 – krajské kolo

Společnost Mensa ČR pořádá každoročně pro žáky mateřských, základních a středních škol Logickou olympiádu. První kolo probíhá on-line. Soutěžící se snaží zodpovědět co nejvíce testových otázek, k jejichž řešení nejsou potřebné encyklopedické znalosti, ale nápady a schopnost hledat cestičky k výsledku, aplikovat dříve použité postupy… – prostě úlohu zdolat logicky. Používat jiné pomůcky než papír, tužku a kalkulačku není povoleno.

Nejúspěšnější řešitelé prvního kola jsou pozvání do prezenčního krajského kola (44 – 60 v každém kraji). Body ze základního kola se nezapočítávají. Z krajského kola postupují nejúspěšnější žáci do kola celostátního, které se bude konat 29. listopadu 2021 v Míčovně Pražského hradu.

Náročnost testů je samozřejmě přizpůsobena věku. V kategorii A (a jejich podkategoriích) soutěží děti z mateřských škol a žáci prvního stupně ZŠ, v béčku žáci druhého stupně základních škol a nižšího stupně gymnázií a v céčku středoškoláci.

Z našeho gymnázia letos postoupil do krajského kola (opět) Martin Beckovský z oktávy. Výsledky prvního kola ho zařadily na 5. místo v MS kraji a 46. místo v celé ČR. Bohužel, stejně jako minule, i letos došlo k termínové kolizi mezi Logickou olympiádou a další prestižní soutěží – Fyzikálním Nábojem online. Martin nejdříve necelou hodinu pracoval v týmu Fyzikálního náboje. Pak nasedl do linkového autobusu – auta s majáky či soukromé tryskáče nejsou určeny pro fyziky, ale pro politiky – a přesunul se do kampusu VŠB-TU v Ostravě – Porubě, kde se teprve pustil do řešení velmi náročných úloh Logické olympiády. Na postup do celostátního kola Martin nedosáhl.

Na závěr ještě trochu čísel: Logické olympiády 2021 se zúčastnilo 75 237 žáků z 3 286 škol, což je o cca 11 500 žáků více než loni. V kategorii C soutěžilo 14 936 řešitelů, z toho v MS kraji 1 586.

Martinův výsledek ze základního i krajského kola tedy patří k těm nejlepším nejen v našem kraji, ale v celé České republice. Blahopřejeme!

Děkujeme také všem našim studentům, kteří se do Logické olympiády zapojili.