Ve dnech 16. a 17. 10. 2023 se na našem gymnáziu konala potravinová sbírka, kterou jsme se zapojili   do Krajské sbírky potravinové pomoci, která se každoročně koná při příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. V rámci této sbírky jsme vybrali potraviny v hodnotě cca 1.000,- Kč a finanční obnos v celkové výši 2. 536,- Kč (schránka rozpečetěna a obsah sečten za přítomnosti 2 svědků), za který jsme nakoupili další trvanlivé potraviny.

Tyto potraviny za cca 3.600,- Kč o celkové váze 67 kg budou předány Spolku PORTAVITA, nám. T. G. Masaryka 810/4, Havířov-Šumbark.

Z děkovného dopisu, který jsme obdrželi, cituji: „Velice si vážíme toho, že nejste lhostejní k lidem v těžkých životních situacích různého druhu a že i díky Vaší pomoci můžeme realizovat poslání potravinové banky – pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu, pomáhat lidem v nouzi, ale také podporovat solidaritu ve společnosti.“

Tímto děkuji všem žákům školy, kteří, byť malou částkou, přispěli lidem v nouzi a také všem pedagogům, vedení školy i dalším pracovníkům školy, včetně pana školníka.