V letošním roce jsme uspořádali druhý den otevřených dveří v sobotu 14. ledna 2023. Již od ranních hodin si mohli žáci základních škol se svými rodiči, ale i prarodiči prohlédnout (prostřednictvím průvodců – našich žáků) zmodernizované “běžné” učebny…

… odborné učebny, …

… a plně rekonstruované laboratoře.

Byly jim rovněž představeny  prezentace výsledků našich velice úspěšných žáků v rozličných přírodovědných či humanitních soutěžích.

Seznámili se s fungováním virtuální reality, 3D tisku, …

… práce s roboty, …

…cizími jazyky vyučovanými na naší škole prostřednictvím divadelních představení…

… nebo pokusy v chemické či fyzikální laboratoři ad.

Děkujeme žákům i jejich rodičům či prarodičům za značný zájem o naši školu. Ve fotogalerii si můžete některá místa a zážitky připomenout.