Den Země

Den Země

Připomínat si, že je pro nás naše krásná planeta nesmírně důležité, že schovává plno krás, které je potřeba chránit a že vždy existuje způsob jak zmírnit dopad na životní prostředí, jsme si mohli všichni ukázat 27. dubna, kdy se konal Den Země v Havířově. Na náměstí se sešlo mnoho škol, kroužků a dalších organizací, které si vytvořily svůj program. Ať už se cíle programů trochu lišily, všichni jsme se snažili docílit jediného, a to ukázat, že planeta Země je opravdu nádherným a pozoruhodným místem.

I naše škola na takovéto akci nesměla chybět a i my jsme zde měli svůj stánek. Pro děti z mateřských, ale i základních škol jsme si nachystali dvě stanoviště plná pokusů a dvě stanoviště her. Na prvním stanovišti si děti mohly zahrát AZ kvíz, kde jim byly pokládány jednoduché otázky směřující na život na planetě Zemi a na vedlejším stanovišti opět byla nachystána hra směřující na životní prostředí, tentokrát formou známé hry Activity.

Další dvě stanoviště byla plná chemických a fyzikálních pokusů. Zde jsme si pokusy rozdělili trochu podle věkové kategorie, takže na jednom stanovišti jste mohli nalézt pokusy jednodušší a známější, na druhém zase efektivnější a náročnější. Bavili jsme se s dětmi například o fyzikální vlastnosti kapalin – hustotě, ověřovali povrchové napětí, vytvářeli vajíčka bez skořápek či oživovali faraonovy hady.

Dětem se všechny aktivity velmi líbily, neboť odcházely se spokojenými výrazy. I my jakožto organizátoři jsme si celý den náramně užili a získali řadu nových zkušeností. Příští rok určitě nebudeme chybět a připravíme si zase jiné zábavné úkoly!

Více foto viz fotogalerie.

Nikol Tyrlíková | III.A