Doplňovací volby do školské rady – seznam kandidátů

Volební komise vyhlásila dne 30. září 2021 doplňovací volby 1 člena Školské rady při Gymnáziu v Havířově-Městě, ul. Komenského 2, přísp.org. z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků školy.
Termín voleb: pondělí 1. 11. 2021, od 00.01 do 24.00 hod.
Způsob voleb: elektronické hlasování v systému Bakalář
Návrhy kandidátů: bylo možno podávat volební komisi do čtvrtka 14. října 2021 (včetně)
Navržený kandidát: MUDr. Markéta Langrová
Volby budou přímé, proběhnou tajným hlasováním pomocí elektronického hlasování v systému Bakalář v souladu s Volebním řádem školské rady a obecně dle Zásad zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem (usnesení rady kraje č,. 15/782 ze dne 27. 4. 2009, ve znění pozdějších změn ke dni 1. 9. 2021). Za platné se považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna desetina všech oprávněných osob.

V Havířově dne 15. října 2021

Mgr. Dalimil Šebesta, předseda volební komise