Volby do školské rady

Vyhlášení doplňovacích voleb Volební komise vyhlašuje doplňovací volbu 1 člena Školské rady při Gymnáziu v Havířově-Městě, ul. Komenského 2, přísp.org. z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků školy. Termín voleb: pondělí 1. 11. 2021,  od 00.01 do 24.00 hod. Způsob voleb: elektronické hlasování v systému Bakalář […]

Volby do Školské rady

Dne 7. května 2020 proběhly volby 2 členů do Školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků. Volby byly přímé, proběhly tajným hlasováním pomocí elektronického hlasování v systému Bakaláři. Oprávněné osoby byly svolány k volbám formou oznámení, které zveřejnila volební komise ve škole a způsobem […]