Volby do Školské rady

Dne 7. května 2020 proběhly volby 2 členů do Školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků. Volby byly přímé, proběhly tajným hlasováním pomocí elektronického hlasování v systému Bakaláři. Oprávněné osoby byly svolány k volbám formou oznámení, které zveřejnila volební komise ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky školy) dne 6. dubna 2020. Návrhy a seznamy kandidátů byly podány a následně zveřejněny 20. dubna 2020. Voleb se zúčastnilo 52 oprávněných voličů z celkového počtu 409. Tím byla splněna podmínka účasti alespoň jedné desetiny všech oprávněných osob v případě volby člena školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků (odst. 4, čl. 3 Volebního řádu školské rady). Proto jsou tyto volby platné.

Za členy Školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků školy na období 2020 – 2023 byli s nejvyšším počtem hlasů z navržených kandidátů zvoleni a své jmenování přijali:

  • Ing. Martin Kříž
  • PhDr. Ilona Plevová, Ph.D.

Ve dnech 29. – 30. května 2020 proběhly volby 2 členů do Školské rady z řad pedagogických pracovníků školy. Volby byly přímé, proběhly tajným hlasováním pomocí elektronického hlasování prostřednictvím on-line formuláře. Oprávněné osoby byly svolány k volbám formou oznámení, které zveřejnila volební komise ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky školy, elektronická pošta) dne 30. dubna 2020. Návrhy a seznamy kandidátů byly podány a následně zveřejněny 15. května 2020. Voleb se zúčastnilo 28 oprávněných voličů z celkového počtu 32. Tím byla splněna podmínka účasti alespoň poloviny všech oprávněných osob v případě volby člena školské rady z řad pedagogických pracovníků školy. Proto jsou tyto volby platné.

Za členy Školské rady z řad pedagogických pracovníků školy na období 2020 – 2023 byli s nejvyšším počtem hlasů z navržených kandidátů zvoleni a své jmenování přijali:

  • Mgr. Monika Bouchalová
  • Mgr. Adam Supík

Všem hlasujícím děkujeme za účast a novým členům Školské rady blahopřejeme ke zvolení.

Mgr. Dalimil Šebesta – předseda volební komise