Environmentální témata součástí semináře z biologie podané online odborníky z praxe

Stav životního prostředí okolo nás … co lze udělat … můžeme sami udělat nějaké změny a pomoci přírodě … jaký má význam okolní zeleň.

Tato témata rozebíraly a diskutovaly se žáky seminářů z biologie ve 3. ročníku (septimě) v pondělí 18. 1. 2021 zástupkyně projektu Clairo Ostrava v rámci online výuky. Clairo je pilotní výzkumný projekt nabízející inovativní řešení výsadby zeleně. Cílem je najít nejlepší mechanismy pro systematické snižování znečištění ovzduší pomocí uceleného plánování a výsadby městské zeleně s pozitivním vlivem na kvalitu ovzduší. Přednáška byla interaktivní, při níž žáci pracovali mj. s aplikací Kahoot s výběrem odpovědí a následně diskutovali o současných problémech životního prostředí.