GYMKOM 2022

PROJEKT GYMKOM 2022

Naše gymnázium pokračuje po více než roce distanční výuky už sedmým rokem v projektu GYMKOM. Cílem projektu je rozšíření přírodovědného vzdělávání žáků. Obsahem projektu je motivovat žáky k dalšímu studiu v těchto odvětvích. Projekt má za cíl spolupracovat s žáky havířovských základních škol. Tito žáci se na našem gymnáziu účastní akcí Přírodovědná dopoledne. V rámci spolupráce se základními školami se uskutečnil také další ročník soutěže GYMKOM ANEB TŘÍKRÁLOVÁ CESTA ZA PŘÍRODNÍMI VĚDAMI, který se konal v budově našeho gymnázia 6. ledna. Sponzorem soutěže v letošním roce je Statutární město Havířov a  skupina ČEZ a připravila společně s vedením gymnázia velmi pěkné ceny

 Soutěž Tříkrálová cesta za přírodními vědami    6. 1. 2022

 Vyvrcholením projektu byla lednová soutěž GYMKOM, aneb Tříkrálová cesta za přírodními vědami.

Soutěžilo se na čtyřech stanovištích, úkoly byly zaměřeny především na praktické činnosti, ale i teoretické vědomosti v oblastech biologie, fyziky, chemie a matematiky.

V chemii si žáci vyzkoušeli své znalosti vlastností prvků a jejich sloučenin vyplývajících
z postavení prvků v Periodické soustavě prvků a prakticky připravovali kyslík katalytickým rozkladem peroxidu vodíku.

Na fyzikálním stanovišti si soutěžící sestavili rádio, porovnali kvalitu různých alternativních zdrojů energie a měřili elektrický odpor vodiče. Za další úkoly měli zjistit hustotu deseti korunové mince, sestavit puzzle s fyzikální tématikou a u domina ukázat své umění v převádění jednotek. Soutěžící byli velmi šikovní a úkoly zvládli výborně.

V biologii měli soutěžící správně vyřešit test všeobecného přehledu znalostí o živé i neživé přírodě. Dále se přesunuli na stanoviště, kde poznávali přírodniny – živočišné orgány, kosti, schránky a rostliny, jejich plody nebo semena.

V matematice žáci řešili logické úlohy a hádanky. Doplňovali číselné řady a také skládali geometrické tvary. Přestože ne všichni mají matematiku rádi, tentokrát se spolu při řešení úkolů zasmáli.

 Výsledková listina 7. ročníku GYMKOM 6.1.2022

 ZŠ Gorkého: Stráník Vilém, Firla David, Musil Filip

  1. ZŠ K. Světlé: Glet Tadeáš, Hejsková Vendula, Mrózek Michael
  2. ZŠ Žákovská: Polánka Ondřej, Hovadík Jakub, Theimer Jiří Josef

Díky skupině ČEZ, která se byla letos sponzorem této soutěže, jsme mohli vyhlásit i vítěze
v kategorii fyzika.

ZŠ Gorkého: Stráník Vilém, Firla David, Musil Filip

Všem účastníkům blahopřejeme a těšíme se na další ročník soutěže Gymkom.

Foto viz fotogalerie.

RNDr. Y. Puffer