GYMKOM aneb tříkrálová cesta přírodními vědami 2020

Rok se s rokem sešel a s ním přišel 6. ročník GYMKOMU aneb tříkrálové cesty přírodními vědami, který se konal v úterý 7. ledna 2020 na našem gymnáziu. Záštitu nad touto soutěží již v loňském roce převzal primátor města Havířova ing. Josef Bělica, který se i letos přišel podívat na její průběh. Díky jeho podpoře jsme získali i ceny pro nejlepší družstva. Tuto tradiční událost si nenechalo ujít celkem 16 družstev deváťáků z osmi základních škol. Každá škola tedy vyslala 2 týmy, které se postavily tváří v tvář rozmanitým, avšak náročným úkolům, které jsme si pro ně připravili.

V matematice na soutěžící čekaly hlavně logické úlohy, ale i ty početní. Soutěžící si také vyzkoušeli z vystřižených dílků složit písmeno T.

V zeměpise si prošli zadanou trasu Prahou, v jejímž průběhu hledali, s pomocí internetu a mapových aplikací, odpovědi na zadané otázky. Po procházce Prahou na ně čekal další úkoly – na základě indicií poznat vybrané světové metropole a přiřadit různé zeměpisné pojmy k jejich definicím.

Nezklamala ani biologie, ve které žáci nejdříve řešili teoretickou část, která se týkala porovnávání rostlinné, živočišné a houbové buňky. Poté usedli k mikroskopům, připravili si mikroskopické preparáty a hledali, hledali tak dlouho, až našli trepky velké a kvasinky. A následně pozorovali, jak prvok trepka reaguje na chemické dráždění. A co kvasinky? Kvasinky kvasily tedy pořádně. Nejen, že pučení kvasinek pozorovali soutěžící pod mikroskopem, ale také to neminulo jejich čichové buňky.

V chemii si žáci otestovali své znalosti chemického názvosloví v bingu a na základě indicií hledali chemické prvky, které pak umisťovali do slepé periodické tabulky. V praxi si vyzkoušeli určování pH známých i neznámých látek pomocí acidobazických indikátorů. A nakonec pomocí senzoru měřili množství oxidu uhličitého uvolněného z vaječných skořápek vlivem působení kyseliny octové.

A na závěr nechyběla ani všemi milovaná fyzika, kde se soutěžící dozvěděli něco z historie 10 Kč mince a potom zjišťovali její objem, hmotnost, hustotu, měrnou tepelnou kapacitu a počet vrypů. Kromě toho měli možnost dozvědět se zajímavé věci o šíření a vedení elektrické energie a materiálech vodičů ve velmi vysokém napětí. Posléze zjišťovali měřením, jak souvisí odpor vodiče se zvoleným materiálem a délkou vodiče.

A kdo vyhrál? No přeci úplně všichni, kteří se k nám vůbec odhodlali.

Nejvíce bodů ale přeci jen získal tým ZŠ K. Světlé ve složení Matěj Papala, Ondřej Satinský a Vojtěch Pekárek. Vítěznému týmu ještě jednou gratulujeme! A zde si můžete prohlédnout celou výsledkovou listinu a také fotogalerii.

Díky za přípravu a organizaci této akce patří Mgr. Barboře Vicianové, Mgr. Kateřině Šigutové, RNDr. Yvoně Pufferová, Mgr. Ireně Fikáčkové, Ph.D., Mgr. Jindřišce Janečkové, PaedDr. Vítu Tomisovi, Mgr. Adamu Supíkovi a rovněž všem zúčastněným studentům našeho gymnázia.

Věříme, že se vám soutěž líbila a těšíme se v dalším školním roce na shledanou!