Informace pro uchazeče o studium

V předposledním květnovém týdnu byly uchazečům, kteří budou konat Jednotnou přijímací zkoušku na naší škole ve dnech 8. a 9. června, odeslány pozvánky s podrobnými informacemi k průběhu  celého přijímacího řízení i samotných písemných testů z matematiky a českého jazyka.

Uchazeči, kteří se hlásí na naše gymnázium, ale Jednotnou přijímací zkoušku budou konat na jiné škole, dostali informaci s přiděleným identifikačním číslem, pod kterým budou uvedeni ve výsledném seznamu uchazečů dle dosažených výsledků.

K účasti na Jednotné přijímací zkoušce se vztahují i přiložená závazná hygienická pravidla, která vychází z metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 6. května 2020 a formulář čestného prohlášení.

Žádáme rodiče, aby si tyto instrukce důkladně prostudovali a v tomto směru informovali i připravili své děti.