Návštěva nového ředitele Alliance Française d‘Ostrava

V měsíci září 2018 jsme přivítali na půdě našeho gymnázia nového ředitele Alliance Française v Ostravě pana Thomase Dougina, který přijel na naši školu seznámit studenty s činností Alliance Française, informovat je o možnosti složení mezinárodní zkoušky DELF a v neposlední řadě také motivovat k dalšímu studiu tohoto krásného jazyka. Studenti francouzštiny třídy 4. A a kvinty tak měli možnost strávit jednu hodinu s rodilým mluvčím.

Thomas Dougin