Naše talentovaná studentka Lucie Židková vybojovala 2. místo v překladatelské soutěži

V pátek 26. ledna 2024 jela studentka našeho gymnázia Lucie Židková do Olomouce pro cenu za 2. nejlepší překlad v jazyce francouzském. Finálové kolo překladatelské soutěže proběhlo za účasti 259 účastníků přímo na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v pátek 5. ledna 2024. Studenti měli za úkol přeložit dva texty […]

Výsledky školního kola překladatelské soutěže v jazyce francouzském

Ve čtvrtek 2. listopadu 2023 na našem gymnáziu proběhlo školní kolo Překladatelské soutěže v jazyce francouzském pořádané Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. V letošním ročníku se utkalo celkem pět francouzštinářů. Jejich úkolem bylo přeložit dva texty, a to z francouzštiny do češtiny. Jeden text byl odborný/publicistický, druhý literární. Studenti […]

Výsledky školního kola překladatelské soutěže v jazyce španělském

Ve čtvrtek 2. listopadu 2023 se na našem gymnáziu konalo školní kolo Překladatelské soutěže v jazyce španělském pořádané Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem pět studentů španělštiny. Jejich úkolem bylo přeložit dva texty, a to ze španělštiny do češtiny. Jeden text byl odborný, druhý […]

Naši studenti francouzštiny na „Francouzské snídani“

V úterý 3.října navštívili francouzštináři z 5. G v rámci projektu Francouzská snídaně pro střední školy Alliance Française Ostrava. Program, který tam na ně čekal, zahájilo přivítání a krátké seznámení s rodilým mluvčím (ředitelem AF Ostrava), který je celým dopolednem provázel. Po vydatné snídani, sestávající […]

Mimořádný úspěch Lucie ŽIDKOVÉ u mezinárodní zkoušky z jazyka francouzského DELF A2

Naše gymnázium se může pochlubit další studentkou vlastnící diplom z mezinárodní zkoušky z jazyka francouzského DELF A2. Ve středu 23. března 2022 se konaly v Alliance Française v Ostravě mezinárodní zkoušky z francouzštiny. Tuto zkoušku letos konala i naše studentka ze třídy kvinty, Lucie Židková. DELF (Diplom znalosti francouzského jazyka) je […]

Výsledky středoškolského kola Překladatelské soutěže pro středoškoláky

V měsíci listopadu se konalo středoškolské kolo Překladatelské soutěže pro středoškoláky, které pořádala Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Gymnázium Olomouc Hejčín. V JAZYCE FRANCOUZSKÉM zvítězila Ellen KOKOŠKOVÁ ze třídy 7.G a v JAZYCE ŠPANĚLSKÉM si své prvenství vybojovala Barbora GAVENDOVÁ z 8.G. Výsledky: Kategorie: […]

Festival « Je sais faire en français » („Umím francouzsky“)

S postupným návratem k “normálu” se vracíme k běžným školním a mimoškolním aktivitám. Z tohoto důvodu publikujeme níže uvedený článek až nyní. Na Gymnáziu Josefa Božka v Českém Těšíně se konal dne 6. 3. 2020 již 5. ročník festivalu „Umím francouzsky“. Francouzské písně, básně, divadelní představení, skeče, dokonce i […]

Románský den

Psala se středa, 8. leden 2020, a na naší škole po jedenácté hodině začal tzv. Románský den. Program uvedly taneční programy – studentky tercie si připravily kankán s prvky akrobacie, studentky sexty salsu a čaču. Následovaly hry pro studenty z primy a 2.A, kteří si […]

Francouzština – jazyk pro život i pro potěšení

Francouzština je krásný světový jazyk. I když touto řečí nevládnete, tak melodie, výslovnost, gesta patřící ke konverzaci a také osoby francouzsky mluvící vás jednoduše „dostanou“. A což teprve, když se do francouzsky mluvící země či přímo do Francie dostanete na delší dobu… Francouzský institut nabízí […]

Naše úspěšná studentka mezinárodní zkoušky z francouzského jazyka: DELF

Studentka letošní kvinty Zuzana BOJCEŇUKOVÁ úspěšně složila mezinárodní zkoušku DELF, úroveň A2 z francouzského jazyka. Prokázala, že rozumí mluvenému projevu, odpovídala na otázky vztahující se k textům, napsala odpovídající slohový útvar a s chutí si pohovořila francouzsky. Tak, jak jsem to popsala, se to zdá jednoduché, ale úspěch […]

Návštěva nového ředitele Alliance Française d‘Ostrava

V měsíci září 2018 jsme přivítali na půdě našeho gymnázia nového ředitele Alliance Française v Ostravě pana Thomase Dougina, který přijel na naši školu seznámit studenty s činností Alliance Française, informovat je o možnosti složení mezinárodní zkoušky DELF a v neposlední řadě také motivovat k dalšímu studiu tohoto krásného jazyka. […]