Mimořádný úspěch u mezinárodní zkoušky z francouzštiny

Úspěch naší kvintánky Rozálie GALUSZKOVÉ u mezinárodní zkoušky z jazyka francouzského DELF A2 Další studentka našeho gymnázia prokázala, že patří mezi výborné francouzštináře. Ve středu 3. dubna 2024 pořádala Alliance Française v Ostravě mezinárodní zkoušky z francouzštiny. Tuto zkoušku v letošním roce konala i studentka kvinty […]

Další studentka našeho gymnázia byla vybrána do programu Rok ve Francii

I v letošním roce se konalo výběrové řízení pro získání stipendia v rámci programu „Rok ve Francii“. Naše kvintánka Rozálie GALUSZKOVÁ splnila všechna kritéria pro přijetí a od září příštího školního roku bude navštěvovat francouzské gymnázium „Lycée Loritz“ v Nancy.  Stejně jako její předchůdkyně bude docházet do třídy […]

9. ročník festivalu “Umím francouzsky”

V letošním roce se naši francouzštináři zúčastnili 9. ročníku festivalu « Je sais faire en français » („Umím francouzsky“), který každoročně pořádá Gymnázium Josefa Božka v Českém Těšíně, a to kdy jindy, než v měsíci frankofonie. Devadesát žáků z deseti základních a středních škol z ČR i ze Slovenska se sešlo v Českém […]

Naše talentovaná studentka Lucie Židková vybojovala 2. místo v překladatelské soutěži

V pátek 26. ledna 2024 jela studentka našeho gymnázia Lucie Židková do Olomouce pro cenu za 2. nejlepší překlad v jazyce francouzském. Finálové kolo překladatelské soutěže proběhlo za účasti 259 účastníků přímo na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v pátek 5. ledna 2024. Studenti měli za úkol přeložit dva texty […]

Naši studenti francouzštiny na „Francouzské snídani“

V úterý 3.října navštívili francouzštináři z 5. G v rámci projektu Francouzská snídaně pro střední školy Alliance Française Ostrava. Program, který tam na ně čekal, zahájilo přivítání a krátké seznámení s rodilým mluvčím (ředitelem AF Ostrava), který je celým dopolednem provázel. Po vydatné snídani, sestávající […]

Projekt “CLIL v praxi” úspěšně ukončen

Projekt s registračním číslem 2022-1-CZ01-KA122-SCH-000077777 na konci srpna 2023 po 15 měsících skončil. Všechny aktivity jsem úspěšně splnili, do zahraničí tak díky finanční podpoře z programu Erasmus+ vycestovali naši učitelé i žáci na tyto mobility: Týdenní stínování na partnerské škole v Martině, Slovensko Týdenní stínování […]

Pozvaný odborník ze zahraničí

V polovině května jsme hostili odbornici ze zahraničí během týdenního pracovního pobytu financovaného z prostředků programu Erasmus+. Viviane Vernimmen k nám přijela z lycea ve Waterloo v Belgii, kde vyučuje francouzský jazyk a literaturu jako svou mateřštinu a španělštinu jako druhý cizí jazyk. Je zároveň předsedkyní asociace učitelů španělského […]

Mimořádný úspěch Lucie ŽIDKOVÉ u mezinárodní zkoušky z jazyka francouzského DELF A2

Naše gymnázium se může pochlubit další studentkou vlastnící diplom z mezinárodní zkoušky z jazyka francouzského DELF A2. Ve středu 23. března 2022 se konaly v Alliance Française v Ostravě mezinárodní zkoušky z francouzštiny. Tuto zkoušku letos konala i naše studentka ze třídy kvinty, Lucie Židková. DELF (Diplom znalosti francouzského jazyka) je […]

Výsledky středoškolského kola Překladatelské soutěže pro středoškoláky

V měsíci listopadu se konalo středoškolské kolo Překladatelské soutěže pro středoškoláky, které pořádala Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Gymnázium Olomouc Hejčín. V JAZYCE FRANCOUZSKÉM zvítězila Ellen KOKOŠKOVÁ ze třídy 7.G a v JAZYCE ŠPANĚLSKÉM si své prvenství vybojovala Barbora GAVENDOVÁ z 8.G. Výsledky: Kategorie: […]

Festival « Je sais faire en français » („Umím francouzsky“)

S postupným návratem k “normálu” se vracíme k běžným školním a mimoškolním aktivitám. Z tohoto důvodu publikujeme níže uvedený článek až nyní. Na Gymnáziu Josefa Božka v Českém Těšíně se konal dne 6. 3. 2020 již 5. ročník festivalu „Umím francouzsky“. Francouzské písně, básně, divadelní představení, skeče, dokonce i […]

MŠMT ruší všechny sportovní i vědomostní soutěže v tomto školním roce

MŠMT ruší všechna dosud neproběhlá kola sportovních i vědomostních soutěží ve školním roce 2019/2020. Všem studentům děkujeme za jejich dosavadní práci – určitě nebyla zbytečná! A zároveň blahopřejeme k již dosaženým úspěchům, kterých nebylo málo. Přírodě prostě neporučíme.

Románský den

Psala se středa, 8. leden 2020, a na naší škole po jedenácté hodině začal tzv. Románský den. Program uvedly taneční programy – studentky tercie si připravily kankán s prvky akrobacie, studentky sexty salsu a čaču. Následovaly hry pro studenty z primy a 2.A, kteří si […]