V polovině května jsme hostili odbornici ze zahraničí během týdenního pracovního pobytu financovaného z prostředků programu Erasmus+. Viviane Vernimmen k nám přijela z lycea ve Waterloo v Belgii, kde vyučuje francouzský jazyk a literaturu jako svou mateřštinu a španělštinu jako druhý cizí jazyk. Je zároveň předsedkyní asociace učitelů španělského jazyka pro celou Belgii a nadšenou propagátorkou vzdělávacích aplikací. Ve své praxi používá pestrou škálu inovativních metodických a didaktických postupů, které sdílí s ostatními na workshopech a konferencích. O své zkušenosti se podělila nejen s učiteli a žáky na našem gymnáziu v době vyučování, ale jako lektorka vedla i tematické setkání k rozvoji výuky cizích jazyků konané ve středu 10. května v Ostravě v rámci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje III. Její cenné rady a tipy na zábavné aktivity do výuky si tak mohli vyslechnout učitelé španělštiny z širokého okolí. Ve chvílích volna byl dostatek času na poznávání gastronomie i zajímavých míst v Ostravě a celém regionu jako je například Štramberk, Pustevny, Rožnov pod Radhoštěm či Olomouc. Slunečné počasí ještě umocnilo krásné zážitky, které si odnesla zpět domů. Projekty mezinárodní spolupráce ve školním vzdělávání mají u nás již dlouhou tradici a díky schválené akreditaci Erasmus+ se mohou učitelé i žáci nadále účastnit zahraničních vzdělávacích aktivit pravidelně až do roku 2027. Už za pár dnů vyrážíme na skupinovou mobilitu a stínování do partnerské školy v Pucku na severu Polska.