Projekt s registračním číslem 2022-1-CZ01-KA122-SCH-000077777 na konci srpna 2023 po 15 měsících skončil. Všechny aktivity jsem úspěšně splnili, do zahraničí tak díky finanční podpoře z programu Erasmus+ vycestovali naši učitelé i žáci na tyto mobility:

 • Týdenní stínování na partnerské škole v Martině, Slovensko
 • Týdenní stínování na partnerské škole v Calviá, Španělsko
 • Týdenní stínování na partnerské škole v Pucku, Polsko
 • Týdenní stínování dvou španělských učitelů u nás
 • Týdenní pobyt pozvaného odborníka z partnerské školy ve Waterloo, Belgie
 • Dvoutýdenní kurz pro učitele němčiny v Salzburgu, Rakousko
 • Dvoutýdenní kurz anglického jazyka pro dvě učitelky v Limassolu, Kypr
 • Dvoutýdenní metodicko-didaktický kurz pro učitele angličtiny v St. Julian´s , Malta
 • Dvoutýdenní kurz metodiky a didaktiky pro učitele španělštiny ve Valencii, Španělsko
 • Dvoutýdenní kurz všeobecné angličtiny v Dublinu, Irsko
 • Dvoutýdenní odborný kurz pro učitele francouzštiny v Aix en Provence, Francie
 • Dvoutýdenní kurz dalšího rozvoje učitelů anglického jazyka na University College v Corku, Irsko
 • Týdenní skupinová mobilita 8 žáků a 2 učitelů na partnerské škole v Martině, Slovensko
 • Týdenní skupinová mobilita 8 žáků a 2 učitelů na partnerské škole v Pucku, Polsko

Od září 2023 pokračujeme novými aktivitami navazujícího projektu v rámci nedávno schválené akreditace Erasmus+, díky které máme zajištěno financování mobilit až do konce roku 2027.