Mimořádný úspěch Lucie ŽIDKOVÉ u mezinárodní zkoušky z jazyka francouzského DELF A2

Naše gymnázium se může pochlubit další studentkou vlastnící diplom z mezinárodní zkoušky z jazyka francouzského DELF A2.

Ve středu 23. března 2022 se konaly v Alliance Française v Ostravě mezinárodní zkoušky z francouzštiny. Tuto zkoušku letos konala i naše studentka ze třídy kvinty, Lucie Židková.

DELF (Diplom znalosti francouzského jazyka) je diplom udělovaný francouzským ministerstvem školství. Diplom je udělen na základě úspěšného zvládnutí zkoušky, která se skládá se ze čtyř částí, a to: porozumění mluvenému slovu, čtenému textu, písemný a mluvený projev.

Lucka si ve všech částech vedla výborně. V prvních třech získala 23 bodů z 25 a v poslední části, tj. v mluveném projevu, vybojovala plný počet bodů, tj. 25 z 25! Celkově získala 94 bodů ze 100.

Má nyní možnost oficiálně prokázat své znalosti z tohoto jazyka. Diplom je nezbytným dokladem k potenciálnímu studiu na francouzském gymnáziu ve Francii, kam se Lucka letos hlásí. Už ji čeká jen výběrový pohovor. Budeme jí držet palce, ať uspěje a může v příštím školním roce studovat v této krásné zemi. Platnost diplomu je časově neomezená a jistě ho ocení i v budoucnu při žádostech o zaměstnání či při vstupu na většinu francouzských či frankofonních univerzit.