L’école en ligne? Pas de problème!

Ani distanční výuka nás nezastaví. Díky skvělé spolupráci naší školy s Francouzskou aliancí jsme měli po dobu šesti týdnů možnost si jako třídy, kde se vyučuje francouzský jazyk, povykládat s rodilou mluvčí. Hodiny nám pomohly prohloubit nejen naše jazykové dovednosti, ale i vědomosti ohledně Francie. Zaměřili jsme se na francouzskou geografii – řešili jsme povrch, podnebí, regiony i zámořská území. Naše znalosti jsme si pak ověřili pomocí kvízů. Rodilá mluvčí byla velmi příjemná a ochotná vysvětlit nám nové oblasti jazyka. Proto jí za nás všechny děkuji, stejně jako našemu vedení a učitelům, kteří pro nás tuto příležitost zorganizovali. 

A jak to viděli ostatní?  

„Hodiny s rodilou mluvčí se mi líbily, byla to skvělá příležitost vyzkoušet si rozhovor s někým jiným než s učiteli a žáky ze školy, otestovat své znalosti a taky se přiučit novým věcem.“ 

„Rodilá mluvčí byla velice příjemná. Hodiny s ní byly přínosné a pomohly mi v rozvoji francouzské konverzace.“ 

„Hodiny s rodilým mluvčím mi daly hodně nových zkušeností a jsem za ně opravdu ráda.“ 

 

Lucie Holtzerová, septima