Příležitost pro budoucí studenty medicíny

Na začátku tohoto školního roku jsem se zúčastnila Podzimního kempu pro zájemce o studium medicíny na Lékařské fakultě v Hradci Králové. Navštívila jsem celkem 17 pracovišť lékařské fakulty, některá z nich sídlí ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, kde probíhá praktická část výuky studentů medicíny. Páteční program začal anatomií, pokračoval biofyzikou, soudním lékařstvím a biochemií a nechyběl ani simulátor srdce a plic. V sobotu se pokračovalo na klinice kardiochirurgie, porodnické a gynekologické klinice a také na ústavu patologie. Navštívila jsem dětskou kliniku, radiologii a stomatologii. V neposlední řadě jsem si mohla vyzkoušet resuscitaci, chirurgické šití a zavádění žilního katetru. Celý čtyřdenní kemp se uzavřel přednáškami, kde jsem se mohla dozvědět o tipech a tricích přijímacích testů. Potenciálním zájemcům o studium medicíny mohu jen doporučit! Navíc vás během pobytu doprovází medik, který vám nejlépe přiblíží studium a studentský život.

Natálie Hajnová, oktáva