Ve středu 7. 12. 2022 naše gymnázium navštívili žáci ze základních škol Žákovská, M. Kudeříkové, 1. máje, Gorkého, M. Pujmanové a K. Světlé. Žáci těchto škol postupně navštívili stanoviště matematiky, zeměpisu, fyziky, biologie, chemie a nově i výpočetní techniky.

Matematické úlohy byly rozděleny na tři stanoviště. Na prvním měli žáci uhodnout pomocí obrázků, čím se zabývali slavní matematici a zkusili si vyřešit soutěžní zadání Soutěže v řešení sudoku, kterou každý rok pořádá naše škola. Na druhém stanovišti byly připraveny logické hádanky a kombinační logická úloha. V úloze měli žáci podle zadaných údajů zjistit, kdo v ulici s pěti domy chová zebru. Na třetím stanovišti žáci skládali obrazec z dílků, zapisovali čísla egyptskými znaky a skládali model krychle tak, aby se nemusel lepit.

Na stanovišti zeměpisu se žáci zdokonalili v používání mapových aplikací a digitálních map. Dále si hravou formou vyzkoušeli své znalosti měst České republiky a Evropy. Na posledním stanovišti se žáci dozvěděli o problémech na africkém kontinentu.  Jejich úkolem bylo nad daným problémem diskutovat pohledem různých zájmových skupin a pokusit se najít přijatelné řešení.

Ve fyzice na žáky čekaly tři stanoviště. Na prvním stanovišti bylo připravené fyzikální domino, které bylo náročnější, než se mohlo na první pohled zdát. Tématem druhého stanoviště byly fyzikální hádanky a na třetím stanovišti si žáci vyzkoušeli praktické měření rychlosti náboje pistole Nerf. Aby rychlost změřili, využili program Logger společně s čidlem, konkrétně optickou bránou.

V učebně informatiky na žáky čekali microbiti a robot mBot2. Na třech stanovištích si žáci mohli vyzkoušet blokové programování robotů v aplikacích MakeCode a mBlock. Měli za úkol sestavit programy pro pohyb robotů, zobrazování obrázků na displeji, programování reakcí na stisk tlačítek. Hotové programy žáci nahráli do robotů a otestovali si, jak se jim to povedlo.

V učebně biologie si žáci ověřili v praxi, že pro správné vidění člověk potřebuje obě oční bulvy tzv. binokulární vidění – jednotlivé obrázky z obou očí se skládají do jednoho, který vnímáme, a navíc nám umožňuje vnímat hloubku prostoru. Dále si otestovali, které oko mají dominantní. Dominantní oko se využívá převážně ve střeleckých sportech, golfu, tenisu nebo také při fotografování, dívání se do mikroskopu nebo dalekohledu. Na závěr si provedli test barvocitu a ověřili, zda netrpí genetickou oční vadou zvanou daltonismus.

V chemii si žáci procvičili názvy prvků a sloučenin v chemickém bingu, v rámci křížovky vyplňovali chemické nádobí a nářadí, přičemž tajenkou byl Otto Wichterle, o kterém se dozvěděli, při doplňování textu mnoho zajímavostí. Posledním úkolem byly srážecí reakce pro důkaz iontů, čímž si žáci vyzkoušeli práci v analytické chemické laboratoři.

Fotografie z Přírodovědného dne si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Žáci odcházeli s úsměvem na tváři a s příslibem účasti na lednové soutěži škol GYMKOM, aneb tříkrálová cesta přírodními vědami.

Už se na vás těšíme :-).

RNDr. Yvonne Puffer