Recyklohraní

Od letošního září jsme zapojeni do projektu Recyklohraní. Sbíráme použité tonery, baterie, drobné vysloužilé elektrozařízení. Kromě toho plníme úkoly, které se k nakládání s odpady a recyklaci vztahují. Máme v současnosti úspěšně za sebou 1. úkol, kdy jsme z použitých baterií skládali obrys republiky a 2. úkol, který se vztahoval k recyklaci tonerů. Žáci kvarty si v matematice započítali slovní úlohy  k dané tématice a tercie vyzkoušela techniku laserového tisku. V současné chvíli máme na svém kontě 620 bodů a budeme sbírat další body na zakoupení stolního fotbálku.

Autor: Mgr. Kateřina Šigutová