Velká cena ZOO – sekunda opět ve finále

S jarem vždy přichází i soutěž ZOO. Letos na téma OCHRANA PŘÍRODY. Každou třídu nižšího gymnázia zastupovalo jedno družstvo. Odměnou za přípravu k soutěži jim byla slunečná procházka po ZOO. Družstvo sekundy už podruhé postoupilo do finále, což v konkurenci stovek škol je obdivuhodné. Děkuji všem soutěžícím za přípravu k soutěži.