68. ročník
M A T E M A T I C K É   O L Y M P I Á D Y
Školní rok 2018/2019

Poslední aktualizace 9. 5. 2019. Okresní a krajská kola ve všech kategoriích v tomto šk. roce skončila.


Okresní koordinátor MO:

Mgr.  Jindřiška Janečková

Adresa: Gymnázium, Havířov – Město, Komenského 2

telefon: 596 811 078, e-mail: matolympgkh@gmail.com

Informátor 2018/2019

září – říjen – listopad/prosinecledenúnorbřezendubenkvěten

Časový harmonogram

harmonogram1819

Ke stažení

Zadání a řešení úloh pro školní rok 2018/2019:

Kategorie A, B, C

 

Kategorie Z5-Z9

 

Hodně úspěchů ve školním roce!

Mgr.  Jindřiška Janečková

 

Odkazy

 

Archiv

MO 2016/2017
MO 2017/2018